Visjon og Formål

Basic Matte har som mål å gjøre deg flinkere i matte! Dette gjøres ved å tilby e-læring og innovative Learning Management Systemer på det nasjonale og internasjonale markedet.

Basic Matte er her for:

  • Å gjøre deg flinkere i matte
  • Hjelpe til med læring, repetisjon og eksamensforberedelser både på skolen og hjemme
  • Skape ny og innovativ web basert e-læring for matte faget

Basic Matte har som mål å være det komplette e-læringssystemet for matte for ungdomsskolen og VGS. Dermed være med på å skape en grunnforståelse for matematikk og føre videre det samfunnsansvaret Basic Matte har for å øke realfagskompetansen i befolkningen. Basic Matte vil være med på å skape morgendagens økonomer, ingeniører og fagfolk for å forenkle omstillingen fra fossil til fornybar energi.

Gjennom å kunne tilby markedet «det første komplette e-læringssystemet for matte», og å videreutvikle dette, vil vi være i stand til å levere på det vi har definert som vårt kundeløfte: «Vi gjør deg flinkere i matte»

«Vi gjør deg flinkere i matte!»

Om Basic Matte

Basic Matte eX baserer seg på et e-læringsverktøy, som ble utviklet for å hjelpe voksne praktikere i oljeindustrien med matte opplæring. Det startet som et e-lærings prosjekt i 1987 og har hjulpet mange med å få en grunnforståelse i matematikk gjennom praktiske fortolkninger av matematiske oppgaver ved hjelp av animasjoner og skisser.

Basic Matte eX er det første komplette e-læringssystemet basert på norsk mattepensum for ungdomsskolen og videregående skole. Systemet egner seg meget godt til klassebruk og til bruk hjemme til repetisjon og eksamensforberedelser. Den lar brukeren jobbe i sitt eget tempo siden systemet er basert på steg-for-steg læring.

Vi definerer et komplett e-læringssystem for matte på følgende måte: Norsk mattepensum, steg-for-steg læring, kontrollspørsmål, modultester, interaktive eksamener, egen LMS, spillifisering, GeoGebra, Live Support og rapportering.

Vi i Basic Matte Teamet har nesten tretti års erfaring med opplæring, e-læring og Learning Management Systemer (LMS) og forstår viktigheten av gode systemer for å kunne motivere deg og administrere din opplæring. Teamet består av pedagoger, ingeniører og utviklere med forskjellig bakgrunn og alder som har ført til gode og innovative løsninger.

Vi tilstreber å kunne levere de beste e-læringssystemene innen matte og har tatt i bruk de mest funksjonelle verktøyene. For å kunne opprettholde høy kvalitet fremover vil dette produktet være under konstant oppdatering og forbedring. Det er viktig for oss å ha et godt sosialt samvær og gode rammer i vårt daglige arbeid, for å øke vår kreativitet og derved innovasjonen i selskapet vårt.

Selskapet vil først og fremst rapportere om samfunnsnytten til vårt produkt i våre årsmeldinger.

 

For mer informasjon om selskapet bak Basic Matte gå inn på: http://www.basicesolutions.no 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.