Musikk og matte

Jente_data_gulv-740x400Brøkregning

Brøkregning brukes i hovedsak til taktarter og tonelengder. Taktarten bestemmer grunnrytmen i musikken.

Sjekk ut Youtube eksemplene nedenfor!

2/4: 2 fjerdedelsnoter i hver takt – brukes i marser.

3/4: Vals – dvs 3 fjerdedelsnoter i hver takt

4/4: Mest vanlig i pop-musikk er 4/4 – fire fjerdedels takt der hver takt består av 4 fjerdedelsnoter

5/4: Skeiv vals med 5 fjerdedelsnoter i hver takt: Take Five:

6/8: Dette er en slags to-takt med 3 og 3 åttendedelsnoter.

Hovedpulsen ligger på 1 og 4.

 

Langsom 6-takt med Beth Heart og Joe Bonamessa:

7/4: Er ikke mye brukt – mest kjent er Money av Pink Floyd:

7/8, 9/8, 11/8, 15/8 og 17/8
benyttes alle i folkemusikk. Særlig i Bulgaria brukes
mange sære taktarter i folkedansen.

Sjekk 9/8 rytme her:

11/8:

I tillegg brukes brøker i alle noteverdiene (lengde på tonen):

1 helnote = 2 halvnoter

1 halvnote = 2 fjerdedesnoter

1 fjerdedelsnote = 2 åttendedelsnoter

osv.

Noe helt annet:

Hva betyr egentlig «bare en brøkdel av» ?

Totalt meningsløst – siden en brøk kan være hva som helst…

Share this post