Morgendagens skole.

Over de siste 200 årene har samfunnet forandret seg mye, og vi har vært igjennom en periode med stor teknologisk utvikling. Klasserommene ser fortsatt tilnærmet like ut som de gjorde på 1800-tallet. Spørsmålet er hva skjer i norsk skole og hvordan ser fremtiden ut?

Det er mye spennende som skjer innen feltet, men utviklingen innenfor skolen går ikke fremover i stort tempo. Vi er for godt vant til det gamle vi vet fungerer eller kanskje ikke fungerer fullt så godt, men det er i det minste trygt og godt.

Fremoverlent.

Vi leser stadig i avisen at flere skoler er fremoverlente og har gått til innkjøp av iPad til alle sine elever. Det er ingen tvil om at mange skoler i landet har utstyr som tilsier at de skal være frempå i dagens teknologi, men det er ikke så mange som har godt innhold til å fylle utstyret med. En av de større utfordringene er å kunne fylle utstyret med godt pedagogisk innhold og være i stand til å bruke det. En annen utfordring mange skoleledere ser i dag er tilgangen til hurtig og stabilt internett. I byene eller bynære strøk er ikke dette en utfordring, men mange steder på bygda er dette fortsatt en utfordring, og det i 2017.

Det er derfor på tide at vi tar innover oss at verden forandrer seg i et tempo vi aldri har sett maken til, og tiden er moden for å implementere gode løsninger i skolen. Det er viktig at disse løsningen er med på å øke barnas læring og ikke bare er kule hjelpemidler med liten pedagogisk effekt.

2017 NMC Technology Outlook.

NMC Horizon Project ga nylig ut rapporten ”2017 NMC Technology Outlook for Nordic Schools: A Horizon Project Regional Report” i samarbeid med Senter for IKT I utdanningen. Rapporten tar for seg utviklingen i teknologi knyttet til utdanning og læring i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Rapporten ser på nøkkeltrendene som driver innføringen av teknologi, utfordringer med innføringen av teknologi og viktig utvikling av EdTech (Education Technology) for nordiske skoler.

Her skal jeg gi et kort sammendrag av rapporten og se på de viktige linjene fra rapporten. NMC viser stor tiltro til utviklingen i den nordiske skolen, og mener at den har en spennende fremtid. Den nye fremtiden setter nye krav til både skoler, politikere og vi som utvikler EdTech. Vi i Team Basic Matte har alltid høyt fokus på å utvikle gode pedagogiske tilbud som passer inn i dagens teknologiske utvikling. Med Basic Matte eX er vi med på å ta matteopplæringen inn i den nye fremtiden.

Under kan du lese hva som er nøkkeltrendene, utfordringene og utviklingen av EdTech i de nordiske skolene i årene fremover.

Nøkkeltrender.

Kortsiktig

Ekspansjon av digitale tester

Fokus på vitenskapelig, teknologisk, ingeniør, kunst og matematisk læring

Elever som skapere

Mellomlangsikt

Design av Blended learning

Koding som leseferdighet

Designe rommet for læring på ny

Langsikt

Fremtredende kultur for innovasjon

Forandre metodene for testing

Nytenking av hvordan skoler virker

Utfordringer.

Løsbare

Hvordan blande formell og uformell læring

Hvordan minske gapet mellom teknologi og pedagogikk

Integrere teknologi i lærerutdanningen

Vanskelige

Hvordan forholde seg til fremtredende digitale egenskaper

Balansere livet som pålogget med når vi er avlogget

Store utfordringer i skolens infrastruktur og kultur

Utrolig vanskelige

Gapet i oppnåelsesgrad

Skape systematisk politikk og synergier for bedre læring

Hvordan lære kompleks tenking

Viktig utvikling innen EdTech.

Tid til implementasjon

ett år eller mindre

3D Printing

Spill og spillifisering

Makerspaces

Mobil læring

Tid til implentasjon

to til tre år

Teknologi for adaptiv læring

Kunstig intelligens

Blandet virkelighet

Robotikk

Tid til implentasjon

fire til fem år

Tale-til-tale oversettelse

Virtuelle og fjerne laboratorier

Virtuelle assistenter

Teknologi som kan bæres på kroppen

Share this post