Mange av leksjonene i Basic Matte er knyttet opp mot korte Quizer i Kahoot.
Quizen kjøres på skjerm og deltakererne svarer på mobiltelefon.

Her kan du prøve noen korte eksempler

Avrunding og prefiks

Bokstavregning

Proporsjonalitet

Sentralmål