Hvordan starte det nye matteåret?

coverphoto_2017

Det er starten på et nytt år og det er viktig å komme godt i gang med skoleåret. Hva er det som skal til for å nå de målene en setter seg? Det er kanskje den tiden på året det kommer flest råd om hvordan man skal nå sine mål. Hvordan skal man da velge ut de gode rådene, de som får deg til å nå målene? Jeg skal gi deg gode råd til hvordan man kan nå sine mål, og det er ikke bare noe jeg sier. Det er gode råd!

Ikke gap over for mye!

Det er viktig å sette seg realistiske må og ikke gjøre mer enn hva en selv tror er mulig å oppnå. Det er fort gjort å sette seg for høye mål og da er det lett å miste motivasjonen underveis. Motivasjon er noe av det viktigste når en skal bli flinkere i matte!

Bygg opp motivasjon!

Start med ting du kan slik at man øker mestringsfølelsen. Det er den som er viktigst for motivasjonen. Uten at en klarer å opprettholde mestringsfølelsen eller øke den er det vanskelig å finne motivasjon.

Ta igjen det tapte!

Det er mange som sliter med å henge med i matte timene. Derfor er det viktig å tette de hullene, som eventuelt skulle være der. Det er flere gode måter å ta igjen det tapte, og Basic Matte eX er den mest effektive måten. Basic Matte eX gjør det mulig for brukeren og gå frem og tilbake i sitt helt eget tempo. Det er enkelt å søke seg frem til det en ønsker å lese seg opp på, og det er både kontroll spørsmål, tester og interaktive eksamener i web-applikasjonen.

Jobb jevnt!

Uansett hvor mye en skulle ønske at en ikke trengte å jobbe mye med matte, er det slik at det er et jobbe fag. Det krever at en må jobbe mye og jevnt med faget. Jobber en litt med faget gjennom hele året er det enklere å oppnå de gode resultatene. Dette er kanskje det kjedeligste rådet, men det er et av de viktigere rådene.

Ha en positiv holdning!

Still med et åpent sinn til det du skal lære og jobbe med. Det er viktig å ikke tenke at all matte er vanskelig. Det er lettere å forstå og lære matte om man stiller med en positiv holdning. Går man inn med innstillingen at dette klarer jeg vil en ofte klare det.

Når en sitter og sliter med matte leksene er det enkelt å tenke at nå gir jeg meg, men det er ikke så. Ta heller en pause og gå inn med friskt mot igjen. Det er ofte at hjernen går i overkapasitet og da kan det være vanskelig å løse oppgaver. Derfor er det viktig å gi hjernen litt pause for å hente seg inn igjen. Så blir det enklere å ta opp oppgavene igjen etterpå.

Share this post