Hvordan bli bedre i matematikk?

skole-artikkel-hemmelighetEngebråten skole i Oslo ser ut til å ha knekt koden for å få bedre karakterer i matematikk. Ved å sette høyt fokus på det grunnleggende har karakternivået i matematikk økt dramatisk. Elevene må kunne det grunnleggende før de kan gå videre i pensum. Ideen bak prosjektet er at det ikke er noe poeng i å gå videre i pensum før det grunnleggende sitter. I tillegg undervises alle emner i bulk og elevene får så en stegvis opplæring. De får dermed bygget opp grunnmuren før de fortsetter på neste trinn.

Basic Matte eX baserer seg på det samme prinsippet. Brukeren får presentert det grunnleggende, steg-for-steg, i sitt eget tempo. Når det grunnleggende sitter er det bare å legge stein på stein.

 

For mer informasjon om Engebråten metoden: http://www.aftenposten.no/norge/Matematikklarere

Share this post