75 prosent av lærerstudentene strøk på forkurs i matte

lærer-artikkel_sliter

Det har vært en føljetong denne sommeren med enten nåværende lærerstudenter som stryker i matte eller at kommende lærerstudenter stryker. Før sommerferien kom meldingen at 37 % av lærerstudenten strøk på eksamen i matte. Det er et skremmende høyt tall og det er et tall som må ned.

Denne uken ble resultatene fra lærerstudentenes forkurs i matte lansert. Resultatene viste at det var kun 118 av 485 studenter som bestod eksamen. Det betyr at hele 75.7 % av studentene strøk på eksamen. På enkelte utdanningssted var det over 90 % stryk.

Tidligere i år satte regjeringen krav til karakteren 4 i matte for å komme inn på lærerstudiet, og dermed var det mange som ikke lengre var kvalifisert til studiet. Derfor fikk søkere til lærerstudiet med karakteren tre tilbud om å ta forkurs i matte i sommer. Det ble til sammen brukt 10 millioner kroner på forkurs fordelt på de forskjellige utdanningsstedene. Det betyr at det ble brukt rett i overkant av 20 000 kr per elev. Da skal det være mulig å få en høyere prosentandel som består eksamen.

 

Feil i flere ledd

Det må være feil i flere ledd for at 75.7 %, av tilsynelatende motiverte lærerstudenter, skal stryke. For mange av studentene var det første gang på mange år de skulle ha matte, og skal man da klare å bestå en slik prøve kreves det mye av studenten. Det er ikke bare å stille til forkurs og satse på at det skal gå bra. Matte er et fag som krever mye jobbing, mye jobbing. Det er ikke til å komme utenom, selv om man gjerne ønsker det. Spesielt nå i sommer.

 

Motivasjon

En annen viktig faktor er motivasjon. Det er vanskelig å lære seg matte om motivasjonen ikke er tilstede. Motivasjon her er todelt, en del skal komme fra studenten selv og en del fra læreren. Man skulle tro at motivasjonen fra studenten er god for målet om å bli lærerstudent er tilstede. Men, om karakteren 4 i matte bare er et hinder for studenten som skal bli engelsk lærer er det ikke sikkert at motivasjonen er strek nok. Det er ikke sikkert at studenten føler det er nødvendig med karakteren 4 i matte for å bli en god engelsk lærer, og det er nok sant, men fullt ut kreves det nå karakteren 4 i matte for å bli lærer.

Da må man finne motivasjon i det og gjøre det beste ut av det. For det er utvilsomt viktig for alle å ha gode mattekunnskaper. Den fungerende kunnskapsministeren sa i en debatt denne uken «Nå må det være slutt på dette korstoget mot matte. Det er viktig for våre fremtidige lærere at de har en god kunnskap til matte. For det lærer dem å se sammenhenger og ikke bare i matte, men også i mange andre fag.»

Den andre delen av motivasjonen må komme fra læreren. For det er meget viktig å ha en inspirerende og engasjert lærer for å kunne bestå et slikt kort og intensivt kurs. Klarer læreren å engasjere og motivere student er det mye lettere å oppnå gode resultater.

 

Vår erfaring

Vi har lenge drevet med kurs i matte og vet godt hvor viktig det er å kunne motivere eleven for å oppnå gode resultat. Det som er viktig nå er å ta lærdom fra de dårlig resultatene og bruke det frem mot neste år for å oppnå bedre resultat. For studentene vil det være viktig å forberede seg bedre for å oppnå gode resultat, og det finnes mange gode hjelpemiddel. Et viktig og godt hjelpemiddel er Basic Matte ex, som lar studenten lære matte i sitt helt eget tempo og dermed kunne bestemme sin egen progresjon. Underveis stilles det kontrollspørsmål slik at studenten vet om hun eller han må repetere mer, og til slutt kan man ta en test for å teste seg selv på det materiellet man har gjennomgått. I tillegg finnes det interaktive eksamener slik at studenten kan øve målrettet frem mot eksamen.

Share this post